Zoeken
 • Reiki Amsterdam

Heb jij jouw zielsverwant ontmoet? Of was het jouw tweelingvlam?

Bijgewerkt op: 15 jan. 2021


Zielengroep Ieder van ons is verbonden met een groep zielen waarmee we verbonden zijn. Net iets meer verbonden dan dat we zijn met het collectieve bewustzijn. Dit is onze zielengroep. De groep bevat jou, andere personen en ook onze spirituele gidsen maken deel uit van onze zielengroep. Ze zijn allemaal energetisch verbonden met elkaar. De verbintenis met deze zielen kun je zielsverwantschap noemen. Een zielsverwant is dus iemand uit dezelfde zielengroep. Deze heeft een sterke zielsverbinding met jou. De term tweelingziel wordt soms als synoniem gebruikt voor zielsverwant. Maar ze zijn niet hetzelfde. Iemand kan meerdere zielsverwanten hebben maar je kunt maar slechts één tweelingziel hebben.

Wanner we ‘aan de andere kant zijn’, maken we afspraken met onze zielengroep om elkaar op een bepaald punt in ons aards leven elkaar te ontmoeten, om elkaar te helpen bij het leren van onze levenslessen. Echter zullen sommige relaties in dit leven nooit plaatsvinden, omdat de mens tenslotte een vrije wil heeft.

De gedachte dat je zielsverwant noodzakelijk is bedoeld om een liefdesrelatie mee aan te gaan, is niet juist. Dit kan wel natuurlijk wel. Maar zielsverwanten kunnen zich in allerlei gedaantes zich aan je voordoen. Als ouders, kinderen, leraren en leerlingen, collega's, vrienden of partners in liefde.

Zielsverwanten Het herkennen van zielsverwanten gaat heel subtiel, omdat nog niet iedereen voor deze zielenvereniging openstaat. Het kan heel goed zijn dat één persoon de zielsverwantschap herkent maar de ander (nog) niet. De persoon die de herkenning wel heeft of voelt kan niet zoveel doen. Deze zal vooral ‘moeten’ wachten totdat die andere persoon dit ook gaat zien of gaat voelen. Tegelijkertijd...een hele mooie les om te leren loslaten, hoe moeilijk ook, maar een hele waardevolle les. Loslaten in liefde.

De beste manier om je zielsverwant voor je te laten verschijnen is om je eigen ziel-kwaliteit te verbeteren, naar een hoger niveau te brengen. Dat betekent dat we de ziel in onszelf als persoon zouden herkennen. Dit is een proces. Loslaten van het ego en voelen van de ziel. Zowel in jezelf als in de ander.

Wanneer we een zielsverwant ontmoeten, is er sprake van een aantrekking en herkenning. Er zijn veel overeenkomsten, vooral wat betreft de belangrijke zaken zoals levensinstelling. Ze zijn echter wel verschillend, bijvoorbeeld wat betreft interesses. De kwaliteit van het zielsniveau ligt echter dicht bij elkaar. Hierin herken je elkaar.

Een zielsverwant kan zich uiten in de vorm van een collega, vriendschap, partner of familie. In tegenstelling tot wat men vaak denkt is een zielsverwant-verbintenis niet altijd bedoeld om een relatie mee aan te gaan. Het kan ook zo zijn dat een zielsverwant voor een korte periode in je leven verschijnt. Je kan in jouw leven meerdere zielsverwanten tegen komen.

Hoe herken je je zielsverwant(en)?

 • Gevoel wat je van binnenuit ervaart (gevoel van thuiskomen/herkenning/vertrouwd).

 • Ze stimuleren en inspireren elkaar.

 • Energetische verbinding tussen elkaar (je blijft verbonden al is er geen contact).

 • Vertrouwd voelen met elkaar zonder gesprekken te hoeven voeren met elkaar.

 • Gevoel van harmonie is sterk.

 • Ze helpen elkaar in hun persoonlijke ontwikkeling (dit kan ook onbewust).

 • Een ziel uit dezelfde zielengroep spreekt dezelfde geestelijke taal.

 • Je herkent hun energie, niet hun uiterlijk.

 • Zielsverwanten overtroeven elkaar niet, zij stimuleren en inspireren elkaar, om dan nog meer kennis te vergaren, dat weer leidt tot meer honger naar kennis. Dit allemaal met als doel bewustzijn te vergroten.

 • Jullie kunnen elkaar in liefde vrij laten.

 • Jouw zielsverwant voelt als een geschenk.


Tweelingzielen

Een tweelingziel is één gesplitste ziel in twee lichamen, één helft is mannelijk en de ander is vrouwelijk. Dit in tegenstelling tot zielsverwanten, waar men wel van hetzelfde geslacht kan zijn. Tweelingzielen hebben wel de verschijningsvorm als in liefde voor een partner. En in tegenstelling tot zielsverwanten gaat het er tussen tweelingzielen vaak een stuk minder harmonieus aan toe.


Een dergelijke ontmoeting gaat namelijk niet zonder slag of stoot, want enerzijds willen ze op zielenniveau bij elkaar zijn, terwijl anderzijds het ego steeds de bovenhand probeert te nemen.


Vooral de beginperiode, voor het daadwerkelijk samen zijn gaat gepaard met aantrekken en afstoten. Iets wat soms jaren kan duren. Pas vanaf het moment dat beide de relatie aangaan dan valt dit alles op zijn plek en ligt de vervelende periode ver achter hun.


Een periode van aantrekken en afstoten klinkt in aardse begrippen kort maar dit kan soms zelfs jaren duren en er bestaat ook een mogelijkheid dat men helemaal niet bij elkaar komt, want op aarde hebben we nog altijd onze vrije wil. En beide partijen moeten de ontwikkeling van hun ziel en de liefde wel aan durven gaan. De relatie zal ook alleen ontstaan wanneer ze beide spiritueel voldoende gegroeid zijn.

Tweelingzielen hebben in vorige levens al eerder met elkaar geleefd. Soms is je tweelingziel niet op hetzelfde moment gereïncarneerd op aarde als jij. Dit geeft niks. Deze zou alsnog willen dat je geluk vindt, jouw lessen leert en spirituele groei doormaakt. Hij/zij zal jou begeleiden vanuit de spirituele wereld en de juiste persoon op jouw pad laten verschijnen.

Tweelingzielen zijn niet allebei precies hetzelfde. Ieder heeft zijn eigen ik en karakter. Ze denken vaak wel hetzelfde en voelen elkaar heel goed aan. Samen beschikken ze over iets waarmee ze de ander aan kunnen vullen. Wat de één mist in zijn karakter vult de ander aan. De kijk op het leven is wel gelijk aan elkaar. Maar ze verschillen dus sterk van bijvoorbeeld karakter en persoonlijke eigenschappen. Tweelingzielen zijn op zielsniveau zo sterk met elkaar verbonden dat zij in wezen één zijn. De zielen van tweelingzielen passen precies in elkaar en versmelten als het ware met elkaar.

Als tweelingzielen elkaar in dit leven ontmoeten, betekent dit dat er een bepaalde vorm van spirituele volwassenheid is bereikt. Tweelingzielen kunnen alleen een relatievorm met elkaar aan gaan, wanneer zij voor een groot deel hun lessen geleerd hebben en zich spiritueel hebben ontwikkeld. Het laatste stuk maken zij soms samen door. Dit maakt ook waarom er periodes van aantrekken en afstoten zijn, omdat vanaf de ontmoeting allebei veel gaan leren, het ego gaan loslaten en de ziel een ontwikkeling door zal maken.

De ontmoeting tussen tweelingzielen zorgt er voor dat lessen versneld worden, zij versterken elkaar in hun lichtenergie waardoor er vaak grote veranderingen plaatsvinden in hun leven. Jouw ontmoeting met je tweelingziel zal je spirituele groei dan ook aanzienlijk versterken. Ook al ben je na de ontmoeting een tijdelijk van elkaar gescheiden.

Aantrekken en afstoten Het ontmoeten van je tweelingziel of de tweelingziel relatie is geen standaard ‘huisje, boompje, beestje’ verhaal. Het is vaak een innerlijk heftig proces waarin veel emoties loskomen. Hoe mooi het ook kan zijn, het kan ook heel heftig zijn omdat je bepaalde stukken in elkaar naar boven haalt. Op een manier zoals alleen je tweelingziel dat kan doen.

Hoewel tweelingzielen in essentie veel op elkaar lijken, zijn er ook verschillen. Deze ontstaan voornamelijk door een verschil in ontwikkeling en ieder heeft zijn eigen levenslessen en zijn eigen levenspad. Tweelingzielen hebben twee persoonlijkheden gevormd, twee geesten die wel hetzelfde denken maar die op andere punten (karakter, eigenschappen) duidelijk verschillen van elkaar. Vaak spiegelen tweelingzielen elkaar deze verschillen.

Het ontmoeten van je tweelingziel gaat vaak gepaard met aantrekken en afstoten. Dit omdat er onbewust punten in jezelf geraakt worden waar je nog niet aan toe was. Deze periode van afstand heeft als doel om beide of één van de twee nog even door te laten ontwikkelen, soms ook op spirituele gebied. Het komt zelfs regelmatig voor dat na de ontmoeting met je tweelingziel deze een relatie aan gaat met een ander. Om met die persoon een stuk uit te werken. Maar de energetische connectie blijft altijd bestaan. En jullie connectie zorgt ervoor dat wanneer de tijd rijp is jullie weer naar elkaar toe zullen trekken en elkaar weer door lotsbestemming zullen treffen. Degene die is weggevlucht (de renner) zal proberen het contact en vertrouwen te herstellen.

Als beide tweelingzielen al redelijk in balans zijn, dan gaat het proces van samenkomen sneller. Is één van de twee minder bewust en minder ontwikkeld op zielsniveau, dan duurt het samenkomen langer, omdat de minder bewuste tweelingziel meer tijd nodig heeft om in balans te komen. Maar zij zullen altijd energetisch verbonden met elkaar blijven.

Een tweeligziel connectie ligt verankerd in een diep weten. Het is een connectie van pure liefde die je nog nooit zo hebt ervaren. Het “weten” komt werkelijk vanuit het diepste van je ziel en de waarheid wordt je letterlijk aangereikt. Je merkt dat het anders is dan je eerder hebt ervaren met anderen. Soms kun je het nog niet direct plaatsen, juist omdat het zo anders voelt dan je gewend bent. Ondanks de minder fijne periodes, het aanraken van elkaars pijnpunten en het aantrekken en afstoten worden tweelingzielen alleen naar elkaar toe getrokken door een positieve liefdesenergie. Dit type liefde gaat over ontwaken op een heel hoog niveau. De ontmoeting met jouw tweelingziel jouw spirituele groei aanzienlijk versterken en je de kans geven voorbij jouw eigen ego te gaan.


Ze zeggen dat het anders voelt dan verliefd zijn. Bij verliefdheid verlies je jezelf vaak in de ander. Bij tweelingzielen herkennen we onszelf in die ander. Het is als een spiegel, die ons laat zien wie we werkelijk zijn. We verliezen ons niet in die ander, maar vinden onszelf. Die spiegel kan ook confronterend zijn en betekenen dat we met onze schaduwkant van onszelf geconfronteerd worden.

Kenmerken tweelingziel relatie:

 • Jullie afstemming vindt na de ontmoeting op een rustig tempo plaats en gaat (voor aardse begrippen) vaak over een lange periode gespreid.

 • Jullie energie loopt in elkaar over en je kunt elkaars emoties voelen.

 • Fysieke klachten van elkaar overnemen en gedachtes van elkaar opvangen, (fysieke samensmelting).

 • Je vormt steeds meer een eenheid in voelen en denken waardoor in de toekomst aan een gezamenlijke taak kan beginnen.

 • Zij versterken elkaar in hun lichtenergie waardoor er vaak grote veranderingen plaatsvinden in hun leven.

 • Angst om de relatie aan te gaan, er is vaak sprake van één renner.

 • Op latere leeftijd blijkt vaak dat jullie als kinderen of in de schoolleeftijd bij elkaar in de buurt hebben gewoond of bijvoorbeeld op dezelfde school hebben gezeten.

 • Je tweelingziel legt moeiteloos de vinger op de zere plek. Onthult een spanningsveld in je energielichaam.

 • Je voelt je ‘naakt’ in aanwezigheid van je tweelingziel, je ‘ego’ maskers werken niet meer.

 • Tweelingvlammen willen opvullen wat nog leeg is en mist in de ander. Ze zijn zorgzaam en fijngevoelig voor elkaar. Beiden helpen elkaar naar Zelfrealisatie door elkaars Licht brandende te houden.

 • Versnelde spirituele ontwikkeling.

 • De liefde gaat nooit verloren, ook na periodes van het niet-samen zijn blijft deze liefde bestaan en voelt dit onveranderd ondanks de periodes van afstand.

 • Je accepteert en bemint de ander onvoorwaardelijk.

 • De liefde voelt anders dan een gewone verliefdheid.

 • De perioden dat je niet bij elkaar bent zijn nodig voor het verwerken van de impact van de ontmoeting en je verder te ontwikkelen, tot je klaar bent voor een nieuwe ontmoeting.

 • De relatie wordt versterkt door het proces van aantrekken en afstoten, vaak is het zo dat als degene die afstoot eindelijk toegeeft, de ander weer afstoot of vlucht (het komt te dichtbij).

 • Je komt elkaar tegen op een kritiek punt of keerpunt in je leven, maar wel als je beide een grote graad van onafhankelijkheid hebt bereikt en je elkaar niet nodig hebt voor steun, alleen dan ben je er klaar voor.

 • Vaak zullen zij samen een missie/taak op aarde gaan vervullen (krachten bundelen).

 • Je herkent de ander zijn/haar energie en niet zijn/haar uiterlijk.

 • Je kunt de ander alles zeggen, openheid is één van de krachten van jullie relatie.

 • Je voelt een diep respect en waardering voor de ander.


Zoeken naar je tweelingziel heeft geen zin, het leven brengt hem/haar op je pad. Je kunt enkel openstaan voor de ervaring. Tweelingziel ontmoetingen op aarde zijn redelijk zeldzaam. Alhoewel het in dit tijdperk wel steeds vaker voorkomt (Aquarius-tijdperk). Er zijn steeds meer bewuste zielen (lichtwerkers), op aarde. En tweelingzielen incarneren in dit tijdperk dan ook steeds vaker. Je moet het alleen wel aan durven gaan. Doordat jouw ego maskers in het bijzijn van jouw tweelingziel niet meer werken kan het voor beide ook confronterend zijn. En omdat de liefde zo anders voelt dan anders, dat het ook weer onbewust beangstigend kan voelen of vreemd en je je er van afzet.

Bronvermelding, oa: Tweelingstraalrelaties door Joke ElZiam Nootebosin5DB. Barbara Brennan