Zoeken
 • Reiki Amsterdam

Oude zielen in het Aquarius tijdperk

Bijgewerkt op: 15 jan. 2021


Je hebt vast wel eens gehoord van het begrip ‘oude zielen’. In eerste instantie zal je deze niet zo snel herkennen, maar wanneer je er op let zal je zien dat je dit wel gaat doen. Een oude ziel is iemand die al meerdere levens op aarde heeft gehad. Het wil niet perse zeggen hoe meer levens, hoe wijzer. Iemand kan ook heel koppig en eigenwijs zijn waardoor hij zijn levenslessen niet leert, en hierom iedere keer weer teruggaat. Maar goed, hoe meer levens hoe groter de kans dat iemand zijn levenslessen heeft geleerd. Vaak zijn oude zielen al snel moe en uitgekeken op aarde, maar je blijft vaak toch hangen omdat het juist de oude zielen zijn die nu het verschil maken op deze planeet. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat we in het Aquariustijdperk leven. Een paar kenmerken van een oude ziel

 • Willen leven vanuit bezieling en liefde.

 • Je overziet een ‘groter plaatje’ en voelt dat alles met elkaar verbonden is.

 • Verbonden voelen met natuur.

 • Regelmatig alleen willen zijn, alleen zijn is heilzaam voor je.

 • Je wordt spiritueel bewust. Zo besef je al snel dat alles energie is en jouw lichaam slechts een omhulsel is van je ziel.

 • Gevoel van heimwee naar een andere plek dan de aarde. Soms voelt de aarde niet als jouw ‘thuis’ en heb je heimwee naar de lichtere lichtsferen.

 • Eerlijkheid vinden ze erg belangrijk. Ze kunnen zelfs soms te direct zijn en harde woorden gebruiken.

 • Vaak hoogsensitief en herkennen zich vaak in HSP kenmerken.

 • Sterke intuïtie en bezitten van paranormale gaven. Sommige mensen zijn geboren met aangeboren eigenschappen zoals het kunnen helen of paranormale begaafdheden. De waarheid is dat we allemaal deze gaven bezitten, maar een oudere ziel is hier meer op afgestemd en is beter in staat om deze gaven toe te passen voor het welzijn van de mensheid. Als je niet over deze gaven beschikt, maar je hebt er wel een grote belangstelling voor, dan is dit het teken dat je ziel probeert deze gaven, die je waarschijnlijk in een vorig leven wel had, weer naar voren te halen.

 • Je hecht weinig of geen waarde aan materiële zaken of mode en trends.

 • Je bent vroeg of laat in staat om voorbij te gaan aan je ego. Het is bijna onmogelijk voor wie dan ook om 100% voorbij te gaan aan je ego. Maar, het alleen al bewust zijn van je ego en hoe het je bewustzijn tegenwerkt, is al een teken van de aanwezigheid van een oude ziel.

 • Je voelt je aangetrokken tot tijden van ver voor je geboren bent.

 • Je voelde je als kind vaak anders dan anderen en nergens echt bij horen.

 • Je kan slecht tegen onrecht en oneerlijkheid.

 • Vaak stappen ze pas op latere leeftijd in een echte relatie met hun zielsverwant of zelfs tweelingziel. Waar ze (on)bewust op zoek naar zijn geweest. Meer over zielsverwanten op mijn blog over zielsverwanten.

Het huidige/komende Aquarius tijdperk (tijdperk van spirituele ontwaking) Elke 2160 jaar breekt er energetisch gezien een nieuw tijdperk aan. Dit komt mede omdat de mensheid evolueert (hun bewustzijn verandert) en omdat de aardas draait. Elk nieuwe tijdperk is verbonden met één van de twaalf dierenriem tekens (in tegengestelde richting), bekend uit de Westerse astrologie. Zo zaten we meer dan 2000 jaar in het duistere vissen tijdperk (sommige beschrijven het als de hel op aarde). Nu zijn we dan eindelijk aanbelandt in het Aquarius tijdperk, het tijdperk van de waterman.


Oude zielen in het Aquariustijdperk Het nieuwe Aquarius tijdperk brengt een ware revolutie in het hogere bewustzijn van de mens met zich mee. Het is dan ook niet vreemd dat juist in dit tijdperk veel oude zielen, vaak ook uit dezelfde zielengroep (zelfs tweelingzielen) zijn gereïncarneerd om het bewustzijn te vergroten op aarde en licht te brengen. Oude zielen dragen namelijk veel licht met zich mee en het is dit licht wat zal helpen de mens te doen ontwaken in dit tijdperk. Ook wel lichtwerkers genoemd.

In de jaren ‘80 en ‘90 zijn er meerdere zielengroepen gereïncarneerd in de vorm van gevoelige, sensitieve en zeer lichte kinderen. Deze worden nieuwetijdskinderen en ook wel sterrenkinderen genoemd. De opdracht die zij meekregen was het bewustzijn van de mensheid op een hoger trillingsniveau te brengen en ieder mens weer opnieuw te verbinden met het spirituele leven. Deze kinderen hadden bij hun geboorte dus al een hoge trilling. Het kan zijn dat ze in frequentie gedaald zijn door het aardse leven of bijvoorbeeld door de thuissituatie / opvoeding. Ze krijgen later in het leven altijd weer de kans om deze te verhogen.

Om voor oude zielen bij hun zielenmissie te komen leggen zij vaak op aarde eerst nog een weg af waarin zij hun eigen levenslessen moeten leren. Dit is niet altijd gemakkelijk. Soms zal een oude ziel zelfs weer op zoek moeten gaan naar de eigen ziel. Dan zullen de levenslessen ook pas helder worden. Pas na het leren van deze levenslessen kunnen zij pas echt naar hun ziel en daarna aan hun zielenmissie beginnen. Dit klinkt heel groot, alsof je iets op grote schaal moet doen, maar dat wordt niet op die manier bedoeld. Jouw zielenmissie kan ook op 'kleine schaal' zijn; jouw licht laten stralen over jouw naasten.

Veel oude zielen zijn zich bewust van het feit dat ze een oude ziel zijn en mogelijk bepaalde gaven of wijsheden hebben. Vaak houden ze dit stil en voor zichzelf. Mogelijk dat je het gevoel van eerdere tijdperken nog in je onderbewustzijn met je meedraagt. Zo kan het zijn dat je in een eerder tijdperk op de brandstapel bent beland omdat je ‘jezelf was’. In het Aquarius tijdperk, worden deze oude zielen juist ondersteund. Niet alleen omdat de brandstapel fysiek niet meer op die manier bestaat.. maar juist omdat de energieën die heersen in het Aquarius tijdperk juist voor ons werken in plaats van tegen ons. De energieën die nu heersen op aarde zullen er alles aan doen om jou je eigen ziel te laten herinneren. Het is alleen aan jou zelf om dit aan te grijpen. De heersende universele energieën van dit tijdperk werken nu dus juist met deze oude zielen samen. Dus hoe meer je je eigen ziel, zielsmissie en bijkomende eigenschappen omarmt, des te meer het universum met je zal samenwerken en je datgene zal geven wat je nodig hebt. Want ze willen niks liever dan dat je bij je ziel komt, samenkomt met zielsverwanten en zo ook ‘verlichting’ brengt op aarde. Je zal op jouw pad datgene krijgen wat jou hierbij zal helpen. Maar, ook in dit tijdperk, heb je je vrije wil. Grijp je de dingen niet aan die op jouw pad komen, en blijf je (on)bewust liever in jouw ego, dan ben je hier geheel vrij in. Misschien dat je het in een nieuw leven opnieuw zal gaan proberen? Bronvermelding:

 • Rudolf Steiner, Esoterische Betrachtungen, Drittter Band, Rudolf Steiner Verlag 1982.

 • Rudolf Steiner, Karmaonderzoek 3,Uitgeverij Vrij Geestesleven, 1998.

 • H.P. van Maanen, Oude en jonge zielen, Via Libra 2010.

 • Licht op de Aura, Barbara Ann Brennan.

 • in5D