Zoeken
  • Reiki Amsterdam

Ieder mens is uniek, zo dus ook iedere HSP!
De term hooggevoeligheid vindt steeds meer zijn weg in onze samenleving. Gelukkig maar! Naar mijn idee zijn er ook een aantal misvattingen over hooggevoelige mensen, ook wel HSP's genoemd (highly sensitive person). Lange tijd was er weinig bekend over de term hooggevoeligheid. Dankzij wetenschappelijk onderzoek wordt de term niet alleen meer in 'spirituele kringen' gebruikt. Zo blijkt dat de hersenen en het zenuwstelsel van hooggevoelige mensen anders werken dan van niet-hooggevoelige mensen.


Kort samengevat kun je stellen dat hooggevoelige mensen informatie op een dieper niveau verwerken dan niet hooggevoelige mensen. Zo tonen MRI scans bijvoorbeeld aan dat bepaalde hersengebieden, bij het uitvoeren van opdrachten, sterker geactiveerd worden bij hooggevoelige mensen dan bij niet-hooggevoelige mensen (Hedden ea, 2008).


Een HSP zou zich kunnen herkennen in onderstaande kenmerken:

· Een hsp’er heeft een grote innerlijke belevingswereld en denken vaak in beelden

· Vermogen om sferen en stemmingen van anderen aan te voelen

· Een intensievere en gedetailleerdere waarneming van hun omgeving

· Eigen emoties en emoties van anderen intenser ervaren en voelen in het eigen lichaam

· Sterk rechtvaardigheidsgevoel en plichtsgetrouw handelen

· Pas aarde aan iets hechten wanneer er gevoel aan te pas komt

· Sneller overweldigd raken door lange ‘to do lijsten’

· Risico angsten te ontwikkelen

· Tijd nodig hebben om bij te komen van indrukken/gebeurtenissen

· Gevoeliger voor fysieke pijn

· Willen alles graag goed doen en zijn vaak perfectionistisch

· Gevoeligheid voor paranormale zaken zoals bijvoorbeeld het ervaren van lichtwezens of entiteiten

· Lopen groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen

· Intens kunnen genieten van kleine dingen en boven gemiddeld geroerd worden door kunst, muziek en natuur

· Hebben een gevoelige huid, vaker last van allergieën zoals hooikoorts en eczeem

· Drang om voor anderen te zorgen en te helpen

· Allergisch voor alles wat ‘moet’

· Plannen en gestructureerd leven kan een uitdaging zijn, liever niet teveel plannen...


Iedere HSP (Highly Sensitive Person) is uniek en zal zich in een aantal kenmerken sterk zullen herkennen en in andere kenmerken niet of minder. Zo ben ik zelf bijvoorbeeld geen perfectionist (was het soms maar waar) en kan ik mij wel weer sterk vinden in het allergisch zijn voor alles wat ‘moet’. Een andere HSP zal met dit laatste bijvoorbeeld wel weer goed om kunnen gaan.


Toen ik door een aantal mensen als hooggevoelig bestempeld werd, merkte ik dat ik moeite had met deze ‘stempel’. Ik wilde mijzelf niet in een hokje stoppen en was bang dat ik onbewust en ongewild alle beschreven karaktereigenschappen van een hsp eigen zou maken. Na een verdiepingsperiode ben ik hier gelukkig niet meer bang voor. Onderzoek zou hebben uitgewezen dat 15 tot 20% van de bevolking HSP is. En misschien wel meer? Door verschillende factoren komt jouw hooggevoeligheid mogelijk alleen meer tot uiting of is de kans groter dat je je wel/niet bewust bent van jouw hooggevoeligheid.

‘Hooggevoeligheid en nieuwetijds kinderen’ zijn termen van deze tijd. Mogelijk dat er over tien jaar een nieuwe naam aan wordt gegeven. Ook dan zal gelden dat een HSP zich in een aantal kenmerken sterk zal herkennen en in andere kenmerken minder of misschien wel helemaal niet. Voor alle hsp's geldt iniedergeval dat wanneer je leert om gaan met de uitdagingen die gepaard gaan met jouw hooggevoeligheid, je jouw hooggevoeligheid in kan gaan zetten als kracht en talent. En op deze manier de positieve kenmerken ten volste benut.


Misvattingen:

Hsp’s zijn introvert: Vaak worden hooggevoelige mensen als introvert beschreven. Ook wordt er gesuggereerd dat zij zich in veel situaties verlegen zullen gedragen. Nu ben ik veel dingen, maar introvert? Nee dat niet meteen. Ik denk dat HSP’s juist ook extravert kunnen zijn omdat wij energie halen uit de connecties met anderen. Dat we vervolgens meer tijd nodig hebben om dit weer (vaak alleen) te verwerken kan ik mij wel weer in vinden.

Hooggevoelig en empathie is hetzelfde. Empathie betekent je kunnen verplaatsen en in kunnen leven in een ander persoon. Je kan begrijpen waarom iemand bijvoorbeeld verdrietig of blij is. Echter bij hooggevoeligen gaat die empathie een stapje verder en voel je de gevoelens en emoties van anderen in je eigen lichaam of geest. Hier ligt gelijk een uitdaging voor hsp's. Dit kan een last of een kracht zijn. Dit overnemen van emoties wordt door iedere HSP anders ervaren. Sommigen zullen dit sterk ervaren en anderen minder. Wanneer je goed gegrond bent en verankerd bent in jezelf zal je hier minder last van hebben.

Hsp’s zijn zwak: Een misvatting is dat hooggevoelige personen per se kwetsbaarder zijn en zwakker dan niet hooggevoelige mensen. Als HSP ben je je meer bewust. En kun je juist door jouw manier van ervaren deze omzetten in een kracht om via deze weg diepe connecties te maken met anderen. De intensiteit van je gevoelens maakt juist dat je zulke waardevolle inzichten krijgt over wie je bent en wat je vervolgens nodig hebt om je heel te voelen. Het is de intensiteit die je juist diep verbindt met niet alleen jezelf maar ook met de wereld om je heen. In werkelijkheid is het merendeel van hooggevoelige personen niet zwak in de algemene zin van het woord, maar zijn ze alleen maar hooggevoelig. Dit zijn twee totaal verschillende dingen.

De meeste hsp’s zijn vrouwen: Dit heeft naar mijn idee alles te maken met dat mannen niet emotioneel, gevoelig of te veel mogen voelen in de ogen van sommigen. In de samenleving wordt dit bij mannen toch vaak geassocieerd met zwakte. Iets waar ik het dus totaal niet mee eens ben, want alleen via deze weg kun je tenslotte oprechte en diepe connecties maken. Er zijn net zoveel mannen als vrouwen hsp, alleen vrouwen zullen eerder geneigd zijn het naar buiten te brengen. Dat is mogelijk het enige verschil.

Hooggevoeligheid en ADHD gaan hand in hand. Een aantal kenmerken komen inderdaad met elkaar overeen. Echter is het lang niet altijd zo dat een ADHD persoon tegelijkertijd ook HSP is en vica versa. Een groot verschil is dat wanneer je een HSP uit de drukte haalt, de prikkels wegvallen en hij de concentratie vaak weer zal vinden. Bij een ADHD’er zal dat minder snel het geval zijn omdat de drukte eerder uit zijn hoofd komt.


#reikiamsterdam #reiki